Runinskrifter.net

U 212

Även känd som B 60, L 445.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C1D1E4F3
Kors 2: A4B2C1D1E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 52.5″18° 4′ 25.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66034091628356
SWEREF99TM
xy
6603231673823
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3345096602854
GeoHash
u6sfem2fex
GeoDNA
eaagctagtcgctatagatcgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vallentuna kyrka
Socken:
Vallentuna socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Professor Sven B F Jansson berättar om runinskrifter vid runstenen på Vallentuna kyrkogård, Vallentuna socken, Uppland 1957 - Upplands fornminnesförenings vårutflykt 1957 – Uppsala-Bild; Lundberg, Bengt A"@sv; 1957-06-10
CC BY-NC-ND
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: