Runinskrifter.net

U 659

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Strimmig gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, strimmig gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1E1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 56.8″17° 34′ 8.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66138121599511
SWEREF99TM
xy
6613280644861
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6448616613280
GeoHash
u6s7pzc2je
GeoDNA
eaagctaggccttccaacgttg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Nibble
Socken:
Håtuna socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Nibble. U 659."@sv – Anderson, Iwar, Söderlund, Johan Hjalmar Hindrik, Olson, Gillis"@sv; Anderson, Iwar, Söderlund, Johan Hjalmar Hindrik, Olson, Gillis"@sv; 1927-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: