Runinskrifter.net

Sm 128

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Olivindiabas
Nyckelord:
sten: diabas, olivindiabas

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C2D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 0′ 37.4″14° 50′ 47.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64322111443334
SWEREF99TM
xy
6429877490937
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4909376429877
GeoHash
u66d1b6zp2
GeoDNA
eaagcgtataggtttgtaccct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Göberga
Socken:
Linderås socken
Härad:
Norra Vedbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: