Runinskrifter.net

U 644

Även känd som B 334, L 47.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1C9D1F2
Kors 2: A5B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 27.7″17° 30′ 0.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66109561595692
SWEREF99TM
xy
6610379641078
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6410786610379
GeoHash
u6s7n5r0nb
GeoDNA
eaagctaggcctggactcggtt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ekilla bro
Socken:
Yttergrans socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Stille (2004) föreslår tolkningen Gildi av runföljden kiti, jämför NRL s. 300.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten, Ekilla, Yttergrans socken, Uppland 2007 – Lucas, Malin; 2007-04-02
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Gravfält, Ekilla, Yttergrans socken, Uppland 2007 – Lucas, Malin; 2007-04-02
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Textskylt, runsten, Ekilla, Yttergrans socken, Uppland 2007 – Lucas, Malin; 2007-04-02
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Gravhög, Ekilla, Yttergrans socken, Uppland 2007 – Lucas, Malin; 2007-04-02
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk undersökning, Ekilla, Yttergrans socken, Uppland 2007 – Lucas, Malin; 2007-04-02
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten, Ekilla, Yttergrans socken, Uppland 2007 – Lucas, Malin; 2007-04-02
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten, Ekilla, Yttergrans socken, Uppland 2007 – Lucas, Malin; 2007-04-02
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Gravfält, Ekilla, Yttergrans socken, Uppland 2007 – Lucas, Malin; 2007-04-02
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: