Runinskrifter.net

U 983

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Mörkt blågrön diabas
Nyckelord:
sten: diabas, mörkt blågrön diabas

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C6, C7, C9D1E3?, E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 53′ 15.3″17° 36′ 9.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66422811600634
SWEREF99TM
xy
6641753645637
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6456376641753
GeoHash
u6ss8w1y7t
GeoDNA
eaagctagcggagcaggtccgt

Lokalisering:

Placering:
Inom Upplands flygflottiljs kasernområde.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Bärby
Socken:
Uppsala (tidigare: Gamla Uppsala socken)
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: