Runinskrifter.net

U 679

Även känd som L 59.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blågrå granit
Nyckelord:
sten: blågrå granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C1D1E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 17.0″17° 37′ 26.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66219481602392
SWEREF99TM
xy
6621448647642
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6476426621448
GeoHash
u6se9hcmqb
GeoDNA
eaagctagtaaataggacatct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Skoklosters kyrka
Socken:
Skoklosters socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U 679. Skokloster kyrka, Skokloster socken."@sv – Wætter, Axel"@sv; Wætter, Axel"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.