Runinskrifter.net

Sm 79 †

Även känd som B 1048, L 1668.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 23′ 35.6″14° 45′ 42.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63635561437254
SWEREF99TM
xy
6361185485676
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4856766361185
GeoHash
u64qxbj5u4
GeoDNA
eaagcgtgactcttttgtgaca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vallsjö gamla kyrkogård
Socken:
Vallsjö socken (tidigare: Sävsjö)
Härad:
Västra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: