Runinskrifter.net

U 1016

Även känd som B 498, L 220.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus grovkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B3C8, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 58′ 52.0″17° 37′ 6.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66527241601240
SWEREF99TM
xy
6652200646116
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6461166652200
GeoHash
u6st0zjrqd
GeoDNA
eaagctagcgaggcccgtacct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Fjuckby
Socken:
Ärentuna socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Början av 1000-talet

Vikingatid; 1000–1033

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten U1016 i Fjuckby, Ärentuna socken, Uppland 1897 – Henri Osti's Fotografiateliér; Lundberg, Bengt A"@sv; 1897-01-01
PD
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: