Runinskrifter.net

U 1069

Även känd som B 495, L 165.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödaktig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödaktig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 55′ 34.7″17° 29′ 16.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66464261594105
SWEREF99TM
xy
6645817639060
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6390606645817
GeoHash
u6skvvq252
GeoDNA
eaagctagattacctctagtgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Berga
Socken:
Åkerby socken
Härad:
Bälinge härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: