Runinskrifter.net

U Fv1988;241

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast block
Nyckelord:
block
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C6, C7, C9D1, D4E2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 22.1″17° 51′ 3.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66076261615620
SWEREF99TM
xy
6607292661040
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6610406607292
GeoHash
u6sdyhyu8j
GeoDNA
eaagctagtatcaagtcactga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Rosersberg
Socken:
Norrsunda socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1100–1130

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: