Runinskrifter.net

U 78

Även känd som B 156, L 381.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 42.8″17° 58′ 30.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65862181623330
SWEREF99TM
xy
6585984669007
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6690076585984
GeoHash
u6scc1910z
GeoDNA
eaagctagttaacggaatggag

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 21′ 53.0″17° 57′ 46.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65846551622688
SWEREF99TM
xy
6584414668384
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6683846584414
GeoHash
u6sc8z00th
GeoDNA
eaagctagttaagccaggggta

Lokalisering:

Placering:
I Sundbybergs hembygdsmuseum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Råsta
Socken:
Sundbyberg (tidigare: Spånga socken)
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1100–1130

Övriga anmärkningar:

Endast två fragment bevarade.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: