Runinskrifter.net

U 258

Även känd som B 88, L 402.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7D3, D1?E7?F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 4.6″17° 57′ 24.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66017061621787
SWEREF99TM
xy
6601448667277
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6672776601448
GeoHash
u6sf8dgtnh
GeoDNA
eaagctagtcgagtagcccgct

Lokalisering:

Placering:
Vid tornet
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fresta kyrka
Socken:
Fresta socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U258 Fresta"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-11-19"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: