Runinskrifter.net

U 1012

Även känd som B 535, L 299.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus grovkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 59′ 33.5″17° 51′ 36.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66544031614682
SWEREF99TM
xy
6654042659533
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6595336654042
GeoHash
u6stq3m6db
GeoDNA
eaagctagcgctagtcgcgcgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Rasbokils kyrka
Socken:
Rasbokils socken
Härad:
Rasbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: