Runinskrifter.net

Sm 92

Även känd som B 1023, L 1213.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C6, C7, C11D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 30′ 56.5″14° 54′ 18.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63770701446055
SWEREF99TM
xy
6374797494312
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4943126374797
GeoHash
u64x5nmt0y
GeoDNA
eaagcgtgcaattaatgccgag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Björkö kyrkogård
Socken:
Björkö socken
Härad:
Björkö härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: