Runinskrifter.net

U 1104

Även känd som B 462, L 149.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusröd granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusröd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C1, C8D5E5?F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 34.3″17° 28′ 52.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66482611593675
SWEREF99TM
xy
6647646638608
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6386086647646
GeoHash
u6smjb327x
GeoDNA
eaagctagatcgtttggcgtgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Tuna
Socken:
Bälinge socken
Härad:
Bälinge härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1000-talet

Vikingatid; 1066–1099

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: