Runinskrifter.net

U 539

Även känd som L 608.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, gnejsgranit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C9D1E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 24.2″18° 31′ 48.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66276281653212
SWEREF99TM
xy
6627744698377
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3611726625049
GeoHash
u6t5vem5hg
GeoDNA
eaagctatgacactacgcgacg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Husby-Lyhundra kyrka (nu: Husby-Sjuhundra)
Socken:
Husby-Sjuhundra (tidigare: Husby-Lyhundra socken)
Härad:
Lyhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

1010–1020-talet

Vikingatid; 1010–1029

Övriga anmärkningar:

Oornamenterad förutom ett kors.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U539 Husby-Sjuhundra"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2021-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: