Runinskrifter.net

U 118

Även känd som B 168, L 400.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C9, C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 15.3″17° 53′ 30.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66000631618167
SWEREF99TM
xy
6599762663678
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6636786599762
GeoHash
u6sdx0kmrd
GeoDNA
eaagctagtatctggtgaatct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Älvsunda
Socken:
Eds socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: