Runinskrifter.net

Sm 148 †

Även känd som B 931, L 1282.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 0′ 23.8″16° 30′ 6.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64315991541192
SWEREF99TM
xy
6430433588757
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5887576430433
GeoHash
u679zxb2fz
GeoDNA
eaagcgtctgccccaaaagtgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lilla Hälleberg
Socken:
Västra Eds socken
Härad:
Norra Tjusts härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: