Runinskrifter.net

U 1006

Även känd som B 533, L 294.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus grovkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1D1E1?F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 51.9″17° 53′ 27.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66494571616565
SWEREF99TM
xy
6649121661476
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6614766649121
GeoHash
u6stp15v58
GeoDNA
eaagctagcgcttggattctat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Lejsta
Socken:
Rasbo socken
Härad:
Rasbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U1006 Lejsta"@sv – Bergman, Bengt"@sv; Bergman, Bengt"@sv; 2021-05-10"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: