Runinskrifter.net

U 648

Även känd som L 36.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C6, C7, C9D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 48.7″17° 29′ 8.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66134401594820
SWEREF99TM
xy
6612851640176
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6401766612851
GeoHash
u6s7jzkg10
GeoDNA
eaagctaggccgtcccgatcag

Lokalisering:

Placering:
Utanför kyrkogårdsmuren
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Övergrans kyrka
Socken:
Övergrans socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: