Runinskrifter.net

U 944

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8, C9D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 30.9″17° 38′ 3.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66391001602500
SWEREF99TM
xy
6638596647542
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6475426638596
GeoHash
u6ss92bvx0
GeoDNA
eaagctagcggatgtgaactcc

Lokalisering:

Placering:
I Upplands Fornminnesförenings samlingar.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Kvarsittande murbruk.

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: