Runinskrifter.net

U 1172

Även känd som B 652, L 780.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, grovkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 53′ 52.2″16° 57′ 21.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66426201564417
SWEREF99TM
xy
6641651609429
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6094296641651
GeoHash
u6shcb540x
GeoDNA
eaagctagaggacttgttgagg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Holm, Sveden
Socken:
Vittinge socken
Härad:
Torstuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Överst finns en trikvetra.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vittinge sn, Heby kn, Svedan. Gården Svedan med runsten till höger om boningshuset. Fornlämning RAÄ 26:1. –
PD
URI | Kringla | Källa
Vittinge sn, Heby kn, Nässtelsta. Runsten på gården. – Nygren, Nils; 1927-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Runstenen U1172 i Holm, Sveden, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland – Norling, Olle; 2007-10-09
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runstenen U1172 i Holm, Sveden, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland – Norling, Olle; 2007-10-09
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runstenen U1172 i Holm, Sveden, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland – Norling, Olle; 2007-10-09
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: