Runinskrifter.net

U 957

Även känd som B 407, L 99, L 213.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, grovkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 3 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C9D1E1F3
Kors 2: A9B1F1
Kors 3: A9B1F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 50′ 46.6″17° 46′ 4.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66379451610020
SWEREF99TM
xy
6637533655073
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6550736637533
GeoHash
u6sskqdjyh
GeoDNA
eaagctagcgtgaacgcgagcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vedyxa (Viggby)
Socken:
Danmarks socken
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U957 Vedyxa"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2009-09-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: