Runinskrifter.net

U 995 †

Även känd som B 550, L 302.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1D1E2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 25.5″17° 51′ 30.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66393001615050
SWEREF99TM
xy
6638948660085
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6600856638948
GeoHash
u6ssw2sh9p
GeoDNA
eaagctagcgtcggttagagga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Funbo bro
Socken:
Funbo socken
Härad:
Rasbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: