Runinskrifter.net

U 793

Även känd som Bautil 633, Liljegren 730.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C1D1E1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 33.0″17° 1′ 1.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66142361568348
SWEREF99TM
xy
6613326613704
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6137046613326
GeoHash
u6s571x6sz
GeoDNA
eaagctaggaatcggcctgcta

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 33.6″17° 1′ 1.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66142561568348
SWEREF99TM
xy
6613346613704
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6137046613346
GeoHash
u6s571x7v1
GeoDNA
eaagctaggaatcggcctgcca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; 20m söderut.

Proveniens:

Plats:
Ulunda
Socken:
Tillinge socken
Härad:
Åsunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U793 Ullunda – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet;
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U793 Ullunda – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet;
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U793 Ullunda – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet;
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Lantbrukare Evert Johansson vid runsten i Ullunda, Tillinge socken, – 1933-06-21
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Lantbrukare Evert Johansson och Upplands fornminnesförenings ombud, lantbrukare Birger Svensson, vid runsten i Ullunda, Tillinge socken – 1933-06-21
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U793 Ulunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-08-21
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U793 Ulunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-08-21
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U793 Ulunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-08-21
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: