Runinskrifter.net

U 895

Även känd som B 431, L 119.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granitgnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, granitgnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B3D1E3F3G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 50′ 52.1″17° 35′ 5.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66378251599750
SWEREF99TM
xy
6637288644808
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6448086637288
GeoHash
u6ss2nuyf0
GeoDNA
eaagctagcgggaaataaccgc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 50′ 20.9″17° 35′ 8.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66368611599824
SWEREF99TM
xy
6636325644894
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6448946636325
GeoHash
u6ss2jmkq1
GeoDNA
eaagctagcgggaagcgcattt

Lokalisering:

Placering:
Vid Håga
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Flogsta
Socken:
Uppsala (tidigare: Bondkyrka socken)
Härad:
Ulleråkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: