Runinskrifter.net

U 961

Även känd som B 395, L 193.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 52′ 33.6″17° 41′ 11.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66411211605361
SWEREF99TM
xy
6640651650377
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6503776640651
GeoHash
u6ssdknfuj
GeoDNA
eaagctagcggcgatttgtcta

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 52′ 42.4″17° 40′ 58.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66413871605148
SWEREF99TM
xy
6640914650161
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6501616640914
GeoHash
u6ssdks1ns
GeoDNA
eaagctagcggcgattagggct

Lokalisering:

Placering:
Vid vägskälet Uppsala-Rasbo och Gamla Uppsala-Danmark.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Vaksala kyrka
Socken:
Vaksala socken
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Ett av Öpirs yppersta verk. Otterbjörk (1983:32) läser h(u)(l)-a som hul(R)a (med stupruna) vilket han tolkar "Holma".

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Genforskare Karl-Henrik Gustavsons yrke som ärftlighetsforskare passar bra ihop med hans hobby, runstenar och historia, Uppland 1995 – Engström, Lennart; 1995-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U961 Vaksalahöjden"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2009-09-16"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: