Runinskrifter.net

G 80

Även känd som L 1573.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C5, C7, C9D4E6, E11F3G3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 16′ 46.8″18° 22′ 46.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63533591655254
SWEREF99TM
xy
6353575703711
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3420356351558
GeoHash
u6jjf5rw5x
GeoDNA
eaagctgtagacagactccagt

Lokalisering:

Placering:
Gotlands museum (C 195).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Linde kyrka
Socken:
Linde socken
Härad:
Fardhems ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1000–1150

Vikingatid; 1000–1150

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: