Runinskrifter.net

U 589 †

Även känd som L 287.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C8D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 53′ 54.7″18° 25′ 55.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66450501647000
SWEREF99TM
xy
6645086691955
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3563456642896
GeoHash
u6thg2jwpt
GeoDNA
eaagctataggccgttgtcatt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Räkinde
Socken:
Edsbro socken
Härad:
Närdinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: