Runinskrifter.net

U 387 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Glimmerskiffer
Nyckelord:
sten: glimmer, glimmerskiffer, skiffer

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1?C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 6.1″17° 43′ 16.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66124831608134
SWEREF99TM
xy
6612056653497
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6534976612056
GeoHash
u6se5m0njj
GeoDNA
eaagctagtaattataggaatg

Lokalisering:

Placering:
SHM (ej återfunnen).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
S:t Olovs ruin
Socken:
Sigtuna
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sigtuna museum – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: