Runinskrifter.net

U 240

Förhållanden:

Parsten till U 241.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C6D1E4, E8F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 32′ 42.3″18° 7′ 59.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66050641631674
SWEREF99TM
xy
6604925677120
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3379456604245
GeoHash
u6sfsxu70w
GeoDNA
eaagctagtctagcacaagcag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lingsberg
Socken:
Vallentuna socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Utgör ett monument tillsammans med U 241.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Lingsbergs bro – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Lingsberg – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U240 Lingsberg"@sv – Nilsson, Pål-Nils"@sv; Nilsson, Pål-Nils"@sv; 2021-04-28"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: