Runinskrifter.net

U 96

Även känd som B 141, L 392.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C6, C7D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 26′ 27.3″17° 57′ 3.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65931171621742
SWEREF99TM
xy
6592862667336
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6673366592862
GeoHash
u6sf0kzs3t
GeoDNA
eaagctagtcgggattcccggg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Edsberg
Socken:
Sollentuna socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Under B 141 beskrivs även U 108.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Edsberg – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Edsberg – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sollentuna 91:1"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2011-04-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: