Runinskrifter.net

G 203

Även känd som L 1571.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten i bildstensform
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C10D2E6, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 30′ 16.7″18° 18′ 27.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63782411649996
SWEREF99TM
xy
6378388698160
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3386926376759
GeoHash
u6jp0s7hz8
GeoDNA
eaagctgtaaaggcggtcagtc

Lokalisering:

Placering:
Gotlands museum (C10645).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hogräns kyrka
Socken:
Hogräns socken
Härad:
Stenkumla ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1100

Vikingatid; c 1100

Motsvarar objekt i KMR:

Bildlänkar:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: