Runinskrifter.net

U 472

Även känd som B 199, L 565.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 37.2″17° 46′ 22.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66209541610803
SWEREF99TM
xy
6620557656062
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6560626620557
GeoHash
u6ses6vuf0
GeoDNA
eaagctagtacaggctacctgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Skottsela (Skottsilla)
Socken:
Knivsta socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U472 Skottsila"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: