Runinskrifter.net

U 903

Även känd som B 447, L 116.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C9, C10D1E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 50′ 52.8″17° 30′ 53.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66377421595831
SWEREF99TM
xy
6637157640891
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6408916637157
GeoHash
u6skqwczuf
GeoDNA
eaagctagatttacagacccca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västerby
Socken:
Läby socken
Härad:
Ulleråkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstenen vid gamla Salavägen i Västerby, Läby socken, Uppland 1975 – Wallner, Göran; 1975-05-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: