Runinskrifter.net

U 485

Även känd som B 206, L 577.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 46′ 53.8″17° 50′ 13.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66308571614116
SWEREF99TM
xy
6630497659254
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6592546630497
GeoHash
u6ssjfut13
GeoDNA
eaagctagcgtgttctaacgag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Marma
Socken:
Lagga socken
Härad:
Långhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1100–1130

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: