Runinskrifter.net

U 295

Även känd som B 37, L 480.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C9D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 51.7″17° 56′ 55.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66087171621107
SWEREF99TM
xy
6608449666512
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6665126608449
GeoHash
u6sfbqmuek
GeoDNA
eaagctagtcgaaactgcctgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skånela kyrka
Socken:
Skånela socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U295 Skånela kyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1995-10-06"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: