Runinskrifter.net

U 617

Även känd som B 267, L 312.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C10D5E6, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 21.8″17° 37′ 36.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65998241603154
SWEREF99TM
xy
6599341648672
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6486726599341
GeoHash
u6sd90erzh
GeoDNA
eaagctagtagatgggctaccc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 29.7″17° 37′ 38.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66000691603169
SWEREF99TM
xy
6599586648684
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6486846599586
GeoHash
u6sd915u8j
GeoDNA
eaagctagtagatggattctga

Lokalisering:

Placering:
200m norr om Bro kyrka.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Bro kyrka
Socken:
Bro socken
Härad:
Bro härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Bro kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Bro kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Bro – Anna Ulfstrand; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Bro – Anna Ulfstrand; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Bro kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Bro kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Assurstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Assurstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Assurstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Assurstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Assurstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Assurstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Assurstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: