Runinskrifter.net

U 427

Även känd som B 1130, L 538.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusröd granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusröd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 41.1″17° 53′ 54.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66082991618279
SWEREF99TM
xy
6607997663690
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6636906607997
GeoHash
u6sdzmc782
GeoDNA
eaagctagtatccataacgcaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vallstanäs (Linsunda)
Socken:
Norrsunda socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vallstanäs. U 427."@sv – Hellman, Gustaf Adolf, Okänd, Olson, Gillis"@sv; Hellman, Gustaf Adolf, Okänd, Olson, Gillis"@sv; 1940-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: