Runinskrifter.net

U 1151

Även känd som Bautil 662, Liljegren 788.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blågrå granit
Nyckelord:
sten: blågrå granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C1D1E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 10.6″16° 59′ 54.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66246621567115
SWEREF99TM
xy
6623733612345
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6123456623733
GeoHash
u6s5ff9uvn
GeoDNA
eaagctaggaacatcgatctta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Brunnby
Socken:
Frösthults socken
Härad:
Simtuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Samma Hedendis som på U 770.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U1151 Brunnby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-05-30
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U1151 Brunnby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-05-30
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U1151 Brunnby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-05-30
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U1151 Brunnby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-05-30
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U1151 Brunnby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-05-30
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U1151 Brunnby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-05-30
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U1151 Brunnby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-05-30
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U1151 Brunnby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-05-30
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U1151 Brunnby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-05-30
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: