Runinskrifter.net

U 916

Även känd som B 443, L 129.

Objektuppgifter:

Föremål:
5 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Gråröd granit
Nyckelord:
sten: granit, gråröd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): KB.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2?B1C4D1E3F3G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 55′ 18.5″17° 28′ 14.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66459001593150
SWEREF99TM
xy
6645280638112
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6381126645280
GeoHash
u6skvs3vb0
GeoDNA
eaagctagattaccgggcctaa

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 55′ 34.0″17° 29′ 10.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66464021594006
SWEREF99TM
xy
6645792638962
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6389626645792
GeoHash
u6skvvjncu
GeoDNA
eaagctagattacctcgtaaga

Lokalisering:

Placering:
Vid Berga, Åkerby sn.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Ängeby
Socken:
Börje socken
Härad:
Ulleråkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: