Runinskrifter.net

Sm 163

Även känd som L 1290a.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Ölandskalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten, ölandskalksten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4?B1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 34′ 0.5″16° 7′ 20.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62710861519502
SWEREF99TM
xy
6269729568976
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5689766269729
GeoHash
u653ycsj2w
GeoDNA
eaagcgttgtccattcagagag

Lokalisering:

Placering:
I Arby kyrka.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Arby kyrkogård
Socken:
Arby socken
Härad:
Södra Möre härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: