Runinskrifter.net

U Fv1986;84

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C7, C8, C9D1E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 25.7″18° 9′ 42.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65860471633958
SWEREF99TM
xy
6585942679634
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3387396585113
GeoHash
u6scv28vrt
GeoDNA
eaagctagttcacgtgagctct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Bo gård
Socken:
Lidingö
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Övriga anmärkningar:

Salberger (i ANF 1989 s. 43ff) tolkar eaR som "eR" (är).

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: