Runinskrifter.net

Sm 142

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå gnejsig granit
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, grå gnejsig granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 31′ 42.4″15° 5′ 22.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63783601457130
SWEREF99TM
xy
6376217505366
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5053666376217
GeoHash
u64xr2ezt3
GeoDNA
eaagcgtgcactcgtgctccca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Värneslätt
Socken:
Mellby socken
Härad:
Södra Vedbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: