Runinskrifter.net

U 459

Även känd som B 328, L 17.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C9D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 40′ 55.8″17° 43′ 10.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66195851607840
SWEREF99TM
xy
6619152653117
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6531176619152
GeoHash
u6see0z1b2
GeoDNA
eaagctagtaactggtccggaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skråmsta
Socken:
Haga socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

U 457-U 459 härrör från samma ätt. Täktplatsen för runstenen är alldeles intill där stenen står rest.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U459 Skråmsta"@sv – Brate, Erik"@sv; Brate, Erik"@sv; 2021-05-02"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: