Runinskrifter.net

U 990

Även känd som B 544, L 305.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blågrå granit
Nyckelord:
sten: blågrå granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C1, C7D1E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 51.9″17° 49′ 32.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66400631613203
SWEREF99TM
xy
6639689658229
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6582296639689
GeoHash
u6sst9ure4
GeoDNA
eaagctagcgtattgcaaacac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Broby
Socken:
Funbo socken
Härad:
Rasbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Mitten av 1000-talet

Vikingatid; 1033–1066

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U990-U991 Broby"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2009-09-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: