Runinskrifter.net

U Fv1979;245

Tidigare känd som U Fv1996;215.

Förhållanden:

Utgör ett monument tillsammans med U Fv1953;270 och U 297.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C6, C7, C8?D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 51.3″17° 56′ 55.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66087061621116
SWEREF99TM
xy
6608438666521
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6665216608438
GeoHash
u6sfbqmunc
GeoDNA
eaagctagtcgaaactgccttt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skånela kyrka
Socken:
Skånela socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Ett fragment påträffat inne i kyrkan 1953. Två fragment funna i bogårdsmuren 1978, ett 2003, ytterligare ett 2011. Parsten till U 297. Tidigare signum (del av): U Fv1996;215.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: