Runinskrifter.net

U 630

Även känd som B 309, L 26.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 4.4″17° 38′ 35.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66085931603835
SWEREF99TM
xy
6608115649247
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6492476608115
GeoHash
u6sdcrp34y
GeoDNA
eaagctagtagacaccttgtat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västra Tibble
Socken:
Håbo-Tibble socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: