Runinskrifter.net

U 653

Även känd som B 337, L 41.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Brungrå gnejs
Nyckelord:
sten: brungrå gnejs, gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C8, C11?D1E1, E9F3G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 19.0″17° 27′ 55.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66143501593650
SWEREF99TM
xy
6613747638995
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6389956613747
GeoHash
u6s7m2vup7
GeoDNA
eaagctaggccgcgttaccttt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 14.6″17° 27′ 54.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66142121593636
SWEREF99TM
xy
6613609638983
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6389836613609
GeoHash
u6s7m2tubj
GeoDNA
eaagctaggccgcgttatctga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Kumla
Socken:
Övergrans socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Övergran socken, St. Kumla, U 653"@sv – Anderson, Iwar, Hadorph, Johan, Leitz, Johan, Olson, Gillis"@sv; Anderson, Iwar, Hadorph, Johan, Leitz, Johan, Olson, Gillis"@sv; 2024-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: