Runinskrifter.net

U 967

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Gråröd granit
Nyckelord:
sten: granit, gråröd granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 52′ 33.5″17° 41′ 9.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66411171605339
SWEREF99TM
xy
6640647650355
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6503556640647
GeoHash
u6ssdkndfb
GeoDNA
eaagctagcggcgatttgtagc

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vaksala kyrka
Socken:
Vaksala socken
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: